Споразум и правила

Молимо вас да пажљиво прочитате овај уговор и правила пре коришћења странице. Морате се придржавати услова споразума и правила посетом best-sr.designuspro.com. Ако се не слажете са условима споразума и правилима, не можете да користите овај ресурс и молимо вас да напустите веб локацију.

1. Термини и дефиниције

1.1 Корисник је правно способна особа која се придружила условима Корисничког споразума. лице које делује у своје име и у своје интересе или представља правно лице.
Администрација / власник - Интернет локација која се хостује на домену хттпс://best-sr.designuspro.com/.
Уговор - овај Уговор о кориснику, укључујући измењене и допуњене.
1.2 Коришћење веб странице хттпс://best-sr.designuspro.com регулисано је овим Корисничким уговором. Употреба веб странице подразумева се у свим облицима и на све начине у оквиру декларисане функционалности. Користите средства:

 • ауторизација на хттпс://best-sr.designuspro.com или регистрација;
 • упознавање са материјалима Сајта (преглед);
 • приказивање, објављивање на веб локацији материјала било које природе и садржаја, укључујући, али не ограничавајући се на слике, текстуалне материјале, видео записе, аудио датотеке, хипертекстуалне везе, информације и друге информације.

Овај споразум, односно споразум закључен на његовој основи, у складу је са одредбама чланака Грађанског законика Руске Федерације бр. 437, 438.
Корисник мреже, користећи Веб локацију у било ком од горе наведених образаца, потврђује да:

 • у потпуности се упознао са овим Уговором пре употребе Веб локације;
 • примио на знање и обавезује се да ће поштовати, извршити све клаузуле Споразума без ограничења. У случају одбијања да се испуне клаузуле Уговора или ако је немогуће закључити уговор на основу Уговора, Корисник је дужан да одмах заустави сваку употребу Сајта;
 • Власник странице може уређивати текст овог уговора. Корисници нису обавештени о изменама и допунама текста Уговора.

Овај Кориснички уговор, укључујући ажурирана издања са допунама, ступа на снагу од тренутка објављивања на Сајту.

2. Предмет споразума

2.1 На начин и под условима предвиђеним Уговором, Власник пружа Кориснику могућност коришћења Сајта, а Корисник се, ако је потребно, обавезује да ће Сајт користити у складу са условима Уговора.
2.2 На основу Уговора, Корисник има прилику да користи Сајт, посебно објављивањем информација о изградњи, поправци, приградском животу и сродним темама на Сајту, објављивањем порука, прегледом порука, датотека које су учитали други корисници.

3. Права и обавезе власника

3.1 Власник пружа Кориснику могућност да самостално објављује информације о Кориснику, као и да шаље поруке и коментаре, поставља материјале користећи могућности Сајта, под условом да Корисник поштује услове Уговора.
3.2 Власник нема могућност контроле усклађености информација које је Корисник или Други корисници на Сајту објавио са законодавством.
3.3 Власник има право, по сопственом нахођењу, да избрише све информације које је Корисник унео или објавио на Сајту, ако такви подаци нису у складу са Правилима о коришћењу Сајта, важећим законима или другим захтевима Власника.
3.4 Власник има право да пошаље информације о кориснику и рекламне поруке на адресу е-поште коју је корисник одредио приликом регистрације на веб локацији. Корисник се овим слаже да ће примати такве поруке.
3.5 Власник има право да поставља огласе на Сајт. Истовремено, власник није одговоран за тачност оглашавања и квалитет рекламиране робе и / или услуга.
3.6 Власник има право, на начин прописан клаузулом Уговора, да промени услове Уговора.
3.7 Власник има право да спроводи превентивни рад на локацији са привременом суспензијом локације, ако је могуће ноћу и што је више могуће смањујући време његове неоперабилности.
3.8 Власник има право да пренесе сва или део својих овлашћења и права да надгледа усклађеност са Условима коришћења странице и Уговором на друга лица (Остали корисници) на основу одлука које је донео власник.
3.9 Власник има право, али не и обавезу, да захтева од корисника информације и документе који потврђују да корисник има права на резултате интелектуалне активности и друге информације које је корисник објавио на веб локацији.

4. Права и обавезе Корисника

4.1 Корисник се обавезује да ће се упознати са тренутном верзијом Уговора сваки пут када посети Веб локацију пре употребе Веб локације.
4.2 Корисник се обавезује да ће се придржавати услова Уговора, као и Услова коришћења Сајта, који су на снази у тренутку када Корисник користи Сајт.
4.3 Корисник се обавезује да ће користити Сајт у складу са законом. Корисник посебно нема право на:

4.3.1 Објавити или дистрибуирати нетачне, штетне, непристојне, илегалне, клеветничке, богохулне, клеветничке, непримерене информације или материјале који изазивају етничке или етничке сукобе.
4.3.2 Објављивање информација које су у супротности са законом, оглашавањем или провоцирањем незаконитих активности, кршењем права других корисника или трећих лица на интелектуалну својину, материјале за кампање, ширење нежељене поште, ланчане поруке (поруке које захтевају њихов пренос једном или више корисника), финансијске шеме пирамиде или позиви да се у њима учествује, било које друге наметљиве информације, описују или промовишу криминалне активности, објављују упутства или смернице за извршење кривичних и других незаконитих радњи.
4.3.3 Објављивање било каквих личних података других корисника или трећих лица без њиховог личног пристанка.
4.3.4 Објавити, пренијети и дистрибуирати поруке које могу бити кривичне природе или нанијети штету власнику, другим корисницима, посјетиоцима и / или трећим странама, нарушавајући њихову част и достојанство, пословну репутацију.
4.3.5 Да обмањују кориснике и / или треће стране у вези са њиховим идентитетом.
4.3.6 Поставите материјале и информације на Сајт који су рекламне природе, осим ако није другачије изричито предвиђено посебним споразумом између Страна.

4.4 Корисник се обавезује да ће чувати поверљивост поверионих података, као и лозинку за пријављивање и лозинку на е-адресу коју је Корисник навео приликом регистрације на Сајту, самостално одређујући начин њиховог чувања, и нема право на пренос поверљивих података, као ни пријаве и лозинке на наведену адресу е-поште. Корисник приликом регистрације на Сајту трећим лицима.
4.5 Корисник се обавезује да ће користити личне податке објављене на Сајту у складу са захтевима Савезног закона бр. 152-ФЗ од 27. јула 2006. године „О личним подацима“ у верзији која је била на снази у време обраде или друге употребе личних података од стране Корисника, наиме:

4.5.1 Лични подаци могу се користити само за обезбеђивање функционисања Сајта;
4.5.2 Кориснику је забрањено пренос података о другим корисницима примљеним путем Сајта трећим лицима;
4.5.3 Ако Корисник сачува копије Профила на папиру или електронским медијима, Корисник преузима све обавезе оператора у смислу Савезног закона бр. 152-ФЗ од 27. јула 2006. године „О личним подацима“;
4.5.4 У случају наношења штете другим Корисницима због тога што Корисник није испунио захтеве Савезног закона бр. 152-ФЗ од 27. јула 2006. године „О личним подацима“, одговорност за ово у потпуности сноси Корисник.

4.6 Корисник има право да избрише информације које је Корисник објавио на Сајту само на основу пристанка власника. Ако одговарајућа сагласност није добијена, Корисник нема право да подноси било какве захтеве власнику.

5. Одговорност страна

5.1 Власник не сноси никакву одговорност за постизање или неостваривање резултата од стране Корисника, за који је корисник очекивао да ће постићи коришћењем Сајта.
5.2 Власник није одговоран за кварове, грешке и кварове у раду софтвера и / или хардвера који обезбеђују функционисање Сајта, а који су настали из разлога ван контроле власника, као и с тим повезане губитке Корисника.
5.3 Власник није одговоран за привремени недостатак приступа Корисника Веб локацији и / или било ком делу Сајта, као ни повезане губитке Корисника и / или било које треће стране.
5.4 Власник није одговоран за индиректне / индиректне губитке и / или изгубљену добит Корисника и / или трећих лица, губитак информација као резултат употребе или немогућности коришћења Сајта.
5.5 Власник није одговоран за губитке Корисника настале као резултат незаконитих радњи трећих лица, укључујући оне повезане са илегалним приступом Корисниковом личном налогу. Власник није одговоран за губитке који су нанети Кориснику као резултат откривања поверљивих података трећим лицима, а који су настали без грешке власника.
5.6. Корисник је једини одговоран за све радње извршене на Сајту користећи Вредности корисника.
5.7 Власник не даје никакве гаранције за рад Сајта. Корисник се слаже да ће користити Сајт у облику у којем је представљен, без било каквих гаранција од стране Власника.
5.8 Власник није одговоран за губитке настале Кориснику као резултат поруке другог корисника о нетачним информацијама, као и проузроковане радњама и / или нечињењем Другог корисника. Власник не гарантује да су информације садржане у профилима других корисника, као и у порукама које су они поставили, истините и потпуне.
5.9 Власник, уколико то није изричито предвиђено споразумом између Страна, није продавац робе или услуге.
5.10 Ако Уговором није другачије одређено, ако Корисник крши одредбе Уговора, Власник има право да једнострано одбије извршење Уговора, обрише Корисников Профил и Лични налог. Ако је такво кршење проузроковало штету трећим лицима, одговорност за њих сноси у потпуности Корисник.
5.11 Износ губитака који Власник може да надокнади Кориснику је у сваком случају ограничен у складу са одредбама дела 1. члана 15. Грађанског законика на износ од 1.000 (хиљаду) рубаља.

6. Лични подаци

6.1 Регистровањем на Сајту и уношењем личних података у образац за регистрацију, Корисник унесене личне податке чини јавно доступним и било који други корисник и / или посетилац може се слободно упознати са њима. Корисник се овим слаже да се обрада личних података које је унео током регистрације на Сајту, као и личних података које је Корисник објавио на Сајту након регистрације, врши на основу подставка 10. става 1. члана 6. Савезног закона бр. 152-ФЗ од 27. јула 2006. године „О личним подацима“ (са изменама и допунама 25.07.2011).
6.2 Приликом обраде личних података Корисника, Власник се обавезује да ће предузети све мере предвиђене важећим законодавством како би их заштитио од неовлашћеног приступа.Политика о обради личних података администратора и Уредба о обезбеђивању сигурности личних података администратора су јавно доступни у складу са захтевима дела 2 члана 18.1 Савезног закона бр. 152-ФЗ од 27. јула 2006. године „О личним подацима“ (са изменама и допунама 25. јула 2011. године).
6.3 Истовремено, могуће је да ће услед одређених околности лични подаци Корисника постати доступни другим лицима. Корисник се овим слаже да неће поднети тужбу против Власника у вези с тим, с обзиром да Корисник своје личне податке чини јавно доступним.
6.4 На основу Уговора, назнаком својих личних података на Сајту, Корисник се безусловно слаже:

 • уз пружање личних података неограниченом броју особа које користе Сајт;
 • уз обраду личних података од стране власника;
 • уз ширење личних података користећи Сајт;
 • са другим радњама Власника у вези са личним подацима Корисника у вези са радом Сајта.

6.5 Објављивањем својих личних података на Сајту, Корисник потврђује да то чини добровољно, као и да их добровољно даје Власнику на обраду. Корисник може опозвати свој пристанак на обраду личних података брисањем Профила путем Личног налога. У исто време, Корисник разуме и слаже се да лични подаци Корисника могу бити сачувани приликом индексирања страница Сајта помоћу претраживача.
6.6 Власник обрађује само оне личне податке Корисника које је он објавио на Сајту. Лични подаци корисника обрађују се помоћу софтвера, хардвера и техничких средстава Сајта.
6.7 Власник личне податке корисника обрађује током њиховог објављивања на Сајту. Ако се лични подаци објављени на Сајту или у Корисничком профилу избришу, Власник престаје да их обрађује. Међутим, Власник има право да чува резервну копију горе наведених корисничких података све док Власник не буде ликвидиран.

7. Интелектуална својина

7.1 Ексклузивна и лична неимовинска права на Веб локацији припадају Власнику или другим лицима која су закључила уговор са Власником дајући му право да објављује резултате интелектуалних активности ових лица на Сајту или као његов део, а заштићена су у складу са важећим законом.
7.2 Радње и / или пропусти корисника који повлаче кршење права власника или имају за циљ кршење права власника на веб локацији или њеним компонентама, повлаче кривичну, грађанску и административну одговорност у складу са законом.
7.3 Да би се обезбедио интегритет информација објављених на Сајту, Корисник овим, на начин прописан чланом 1235 Грађанског законика, додељује Власнику једноставну неискључиву лиценцу за резултате интелектуалне делатности које је Корисник објавио или претходно објавио на Сајту. Права на употребу резултата интелектуалне активности Корисник пружа Власнику у тренутку објављивања релевантних резултата интелектуалне активности на Сајту. Објављивањем резултата интелектуалне активности на Сајту, Корисник се слаже да накнаду за давање права на коришћење резултата интелектуалне активности не плаћа Власник. Власник има право да користи одговарајуће резултате интелектуалне активности на било који начин током целог периода важења за одговарајуће резултате без ограничавања територије. Истовремено, Власник није дужан да Кориснику шаље извештаје о употреби релевантних резултата интелектуалне активности.
7.4 Корисник је искључиво одговоран у вези са коришћењем права на резултате интелектуалне активности и средстава за индивидуализацију у власништву трећих лица садржаних у материјалима које је Корисник објавио на Сајту, као и у материјалима које је Корисник пренео путем Сајта, а који се чувају на Сајту у Личном налогу или материјалима Корисника, - на други начин постајући доступни путем или путем веб локације услед радњи и / или нечињења корисника. Власник нема техничку способност да надгледа усклађеност материјала наведених у овој клаузули са захтевима важећег законодавства, укључујући да власник нема могућност да прати присуство или одсуство кршења нечијих права и интереса наведеним материјалима.
7.5 Корисник се обавезује да ће подмирити сва могућа потраживања власника ауторских права или других трећих лица према Власнику у вези са материјалима наведеним у клаузули Уговора, о свом и свом трошку.
7.6 У случају да Власник изнесе потраживања, потраживања, потраживања трећих лица у вези са незаконитом употребом интелектуалне својине од стране Корисника на Сајту, Корисник се обавезује да надокнади Власнику све губитке који су последњи настали као резултат таквог кршења или излагања таквих потраживања.

8. Поступак за решавање спорова и решавање потраживања

8.1 Све спорове, несугласице и захтеве који могу настати у вези са извршењем, раскидом или неваљањем Споразума, стране ће настојати да реше путем преговора. Страна која има потраживања и / или несугласице ће послати поруку другој страни у којој ће назначити настале тврдње и / или несугласице.
8.2 Поруку наведену у тачки Уговора Корисник шаље е-поштом на адресу , а такође се шаље власнику у писаном облику, слањем препорученом поштом са потврдом о пријему. Порука мора садржати суштину захтева, доказе који подржавају захтев, као и информације о Кориснику.
8.3 У случају било каквих спорова или несугласица у вези са извршењем овог Уговора, Корисник и Власник ће уложити све напоре да их реше преговорима између њих. У случају да се спорови не реше преговорима, спорови подлежу решавању на начин прописан важећим законом.
8.4 Да би решио техничка питања у утврђивању грешке Корисника као резултат његових незаконитих радњи при коришћењу Интернета и нарочито Сајта, као и да би размотрио поруке Корисника, Власник има право да самостално укључи надлежне организације као стручњаке.

9. Промене услова Споразума

9.1. Споразум се може раскинути у било које време на иницијативу сваке од страна. Да би то урадио, Власник објављује обавештење о раскиду Уговора на Сајту и / или шаље Кориснику одговарајуће обавештење, од тренутка објављивања / слања таквог обавештења, Уговор се сматра раскинутим. Корисник може раскинути уговор брисањем свог профила са веб локације.
9.2 Стране се слажу да власник може једнострано изменити и допунити споразум. Корисник потврђује свој пристанак на промене услова Уговора коришћењем Сајта.
9.3 Корисник који се не слаже са условима Споразума и / или са променом услова Уговора мора одмах раскинути Уговор на начин прописан клаузулом Уговора.

10. Остали услови

10.1 Споразума, као и приликом вођења преписке о овим питањима, дозвољено је користити аналоге руком потписаног потписника.Стране потврђују да су сва обавештења, поруке, споразуми и документи у оквиру испуњавања обавеза уговорних страна које произилазе из Споразума, потписаних аналогама руком потписаних потписа, правно обавезујуће и обавезујуће за уговорне стране.
10.2 Корисник потврђује да су аналоги његовог сопственог потписа:

10.2.1 Акредитиви. Дакле, све радње извршене помоћу Вредновања препознаје се као извршено од стране Корисника, а сви документи послати уз коришћење Уверења препознају се као потписани од стране Корисника;
10.2.2 пријава и лозинка на адресу е-поште коју је Корисник навео приликом регистрације на Сајту. Према томе, сва писма која су власнику послата са наведене адресе е-поште сматрају да их је послао корисник, а такође их сматра потписаним од стране корисника.

10.3 Стране су се сагласиле да ће користити факсимил репродукцију потписа страна у припреми потребних докумената и захтева према Споразуму. Стране овим потврђују да су документи и захтеви потписани факсимилном репродукцијом потписа правно обавезујући и обавезујући за разматрање и прихватање од стране уговорница.
10.4 Осим што је изричито предвиђено Споразумом и важећим законодавством, сва обавештења, поруке и документи као део испуњења обавеза од стране уговорница које произилазе из споразума морају се послати и сматрати примљеним од стране уговорница ако су е-поштом послане са овлашћене адресе једне од уговорних страна на овлашћену адресу друге стране ... Овлашћене адресе су:

 • за власника: .
 • за Корисника: адреса е-поште коју је Корисник навео приликом регистрације на Сајту.

10.5 Стране признају све информације повезане са закључењем Споразума, укључујући све анексе и допуне истог, као поверљиве информације и обавезују се да ће стриктно одржавати поверљиву природу таквих информација, не откривајући их трећим лицима без претходног писменог пристанка друге стране, осим ако то није потребно за потребе Споразуми или откривање надлежним државним органима у случајевима утврђеним законом.
10.6 Споразум и сви правни односи који из њега произилазе уређени су законом. Сви спорови који се појаве решавају се на основу закона.